νεοθηλής


νεοθηλής
νεο-θηλής, ές, u. νεό-θηλος, (1) frisch, neu keimend, sprossend, grünend; frisch, freudig gedeihend. (2) (ϑηλή) frisch milchend

Wörterbuch altgriechisch-deutsch . 2010.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • νεοθηλής — fresh budding masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • νεοθηλής — (I) νεοθηλής και δωρ. τ. νεοθαλής και ιων. τ. νεηθαλής, ές (Α) 1. αυτός που άρχισε να θάλλει πρόσφατα, αυτός που βλάστησε πρόσφατα, ο χλωρός («τοῑσι δ ὑπὸ χθὼν δῑα φῡεν νεοθηλέα ποίην», Ομ. Ιλ.) 2. (για ζώα) αυτός που γεννήθηκε πρόσφατα 3. μτφ.… …   Dictionary of Greek

 • νεοθηλεῖ — νεοθηλής fresh budding masc/fem/neut nom/voc/acc dual (attic epic) νεοθηλής fresh budding masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • νεοθηλέα — νεοθηλής fresh budding neut nom/voc/acc pl (epic ionic) νεοθηλής fresh budding masc/fem acc sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • νεοθηλές — νεοθηλής fresh budding masc/fem voc sg νεοθηλής fresh budding neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • νεοθηλοῦς — νεοθηλής fresh budding masc/fem/neut gen sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • νεοθηλέας — νεοθηλής fresh budding masc/fem acc pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • νεοθηλέες — νεοθηλής fresh budding masc/fem nom/voc pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • νεοθηλέσιν — νεοθηλής fresh budding masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • νεοθηλῶν — νεοθηλής fresh budding masc/fem/neut gen pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • νε(ο)- — και νιο [ΑΜ νε(ο) ] α συνθετικό πάμπολλων λέξεων όλων τών περιόδων τής Ελληνικής που ανάγεται στο επίθ. νέος και στον νεοελλ. τ. νιος. Δηλώνει τις σημασίες: α) τού πρόσφατου, αυτού που έχει συντελεστεί προ ολίγου (πρβλ. νεο σφαγής, νιό βγαλτος,… …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.